ČAROVNÁ FLAUTA - CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE

V stredu 21. novembra 2018 sa konal v malebnom oravskom mestečku Nižná 17. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky  hre na zobcovej flaute. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a organizátorom je ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej. V tomto neveľkom mestečku sa stretlo 93 talentovaných hráčov z 36 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Pred päťčlennou odbornou porotou zloženou z pedagógov konzervatórií z Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc sa súťažiaci predstavili svojou hrou v 6 kategóriách (zaradenie do kategórií je podľa veku súťažiaceho).
Našu ZUŠ sv. Jána Krstiteľa reprezentovala žiačka 3. ročníka prvej časti Lujza Nováková z flautovej triedy Mgr. art. Michaely Forgáčovej. Súťažila v II. kategórii a v silnej konkurencii 10 flautistov sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Lujza sa na pódiu predstavila skladbami Daniela Georga Speera a Vlasty Bachtíkovej, na klavíri ju sprevádzala Bc. Jaroslava Forgáčová, DiS. art.
Aktívna účasť na umeleckom súťažnom podujatí predstavuje nielen priamu konfrontáciu interpretačných kvalít súťažiaceho, ale ponúka ďalšie príležitosti rozšíriť svoj pohľad na schopnosti mladých talentovaných hráčov zo širšieho prostredia ako je domáce prostredie ZUŠ, žiaci spoznávajú nové skladby, učia sa pohybovať v novom prostredí, stretávajú nových ľudí, spoznávajú prostredie hostiteľskej školy.
Našej talentovanej Lujze srdečne blahoželáme k umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa. Veríme, že tento úspech ju posunie v ďalšom štúdiu a získané skúsenosti využije v pri zdolávaní nových umeleckých výziev.

(Text a fotografie: Mgr. art. Michaela Forgáčová, 22.11.2018)

                     

                                               

                   

 

MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL EUROMUSETTE – GOLDENTANGO

17. ročník medzinárodného akordeónového festivalu EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach ktorý sa konal v dňoch 31. 5. a 1. 6. 2018, bol vhodnou príležitosťou ukázať kvality a talent Marcusa Zahuranca a Andreja Hvizdoša z triedy Bc.Beáty Holubčíkovej, DiS.art. V nultej A. kategórii, rok narodenia 2011, Marcus Zahuranec získal STRIEBORNÉ PÁSMO a Andrej Hvizdoš ZLATÉ PÁSMO, za čo našim malým muzikantom gratulujeme. Medzi súťažiacimi z Čiech, Poľska a Slovenska žiaci z našej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch nijak nezaostávali, ale boli rovnocennými partnermi. Chlapcom ešte raz gratulujeme a prajeme veľa chuti a sily do ďalšej práce.

 

ASPUŠ – Lipany 2018

CELOSLOVENSKÁ AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA UMELECKÝCH ŠKÔL 

Dňa 10. 5. 2018 sa Marcus Zahuranec a Andrej Hvizdoš, žiaci 1. ročníka prvej časti primárneho štúdia, pod vedením Bc. Beáty Holubčíkovej, DiS.art. zúčastnili na putovnej celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadke v Lipanoch.
Chlapci súťažili v nultej kategórii spolu so staršími žiakmi a získali pekné STRIEBORNÉ PÁSMO k čomu im srdečne gratulujeme. Súčasťou podujatia sa uskutočnili majstrovské kurzy u profesorov a učiteľov z našej, ale aj iných krajín. Prihlásení sme boli k Prof. Mgr. Art. Borisovi Lenkovi, ArtD. z bratislavskej VŠMU. Hodinová výuka nám dala iný pohľad na interpretáciu skladieb a možnosti hry na nástroji, za čo pánovi profesorovi ďakujeme.

  

 

 

GELNICKÝ KĽÚČ 2018

V piatok 25. mája 2018 sa v Gelnici konal už XIV. ročník Festivalu komornej hudby Gelnický kľúč, ktorý organizuje ZUŠ v Gelnici. Hudobné telesá v kategórii Klasik súťažili na pôde Evanjelického kostola a súčasne prebiehala súťaž v kategórii filmovej a tanečnej hudby v koncertnej sále ZUŠ. 

Našu školu na Gelnickom kľúči reprezentovali žiačky zo sexteta priečnych fláut Flautissimo z triedy Mgr. Zuzany Barlogovej, DiS.art (M. Jureková, K. Pokrivčáková, M. Múdra, N. Pavlíková, R. Nemčíková, K. Lešková). Flautissimo si v silnej konkurencii hudobných telies vybojovalo umiestnenie v striebornom pásme.
Okrem súťaženia si žiačky vypočuli aj viacero komorných telies i orchestrov, ktorých vystúpenia ich nadchli vysokou umeleckou úrovňou. 

               

Aj žiaci Denis Čekovský a Matúš Blaščák z akordeónovej triedy Bc. Oľgy Horáčkovej, DiS.art sa tohto roku zúčastnili tohto festivalu. Síce zatiaľ nesúťažne, ako pozorovatelia, avšak výkony mnohých telies ich uchvátili. 
Veríme, že našich žiakov účasť na Gelnickom kľúči inšpirovala a namotivovala k budúcoročnej aktívnej účasti na tejto, i na ďalších súťažiach.

 

ZAHRAJME SI PRE RADOSŤ 2018, PREŠOV - 

6. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH

V piatok 23. februára sa už všetci žiaci východného Slovenska chystali na jarné prázdniny. Žiaci našej školy si tieto prázdniny predĺžili o tri dni chrípkových prázdnin. 
No naša žiačka Nina Pavlíková sa napriek tomu spolu so svojou učiteľkou Mgr. Zuzanou Barlogovou, DiS.art a korepetítorkou Mgr. Martou Fukasovou – sr. Chantal, vybrala súťažiť v hre na priečnej flaute. Zúčastnila sa 6. ročníka súťažnej prehliadky prešovského a košického kraja v hre na dychových nástrojoch “Zahrajme si pre radosť”. Súťaž sa uskutočnila v CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove. Ninka sa takejto súťaže zúčastnila po prvý raz. S touto výzvou sa však popasovala a vybojovala si umiestnenie v bronzovom pásme v I. kategórii, kategórii najmladších žiakov. 
Ninke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa motivácie, odhodlania a úspechov na ďalších hudobných súťažiach!

                                            

 

ČAROVNÁ FLAUTA 2018, NIŽNÁ NA ORAVE

V dňoch 22. - 24. novembra 2017 sa konal v Nižnej na Orave 16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch „Čarovná flauta 2017“. Na tejto prestížnej flautovej súťaži sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci našej Základnej umeleckej školy sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Flautistky Viktória Lichvariková a Nikola Balušinská z flautovej triedy Mrg. art. Michaely Forgáčovej s veľkým nadšením a usilovnosťou pripravovali svoj súťažný repertoár. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách a súťažiaci boli do jednotlivých kategórií zaradení podľa veku. Naše dievčatá v silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska sa umiestnili nasledovne:
Viktória Lichvariková – III. kategória: 3. miesto
Nikola Balušinská – V. kategória: Čestné uznanie
Súťaž bola pre žiakov dobrou príležitosťou nadobudnúť nové skúsenosti a pre všetkých zdrojom nových vzťahov a priateľstiev.
V mene súťažiacich a pedagógov patrí poďakovanie vedeniu ZUŠ sv. Jána Krstiteľa za možnosť zúčastniť sa na súťaži. Slová vďaky a uznania patria vyučujúcej Mgr. art. Michaele Forgáčovej, ktorá žiačky pripravovala, korepetitorke J.Forgáčovej, DiS.art., a tiež rodičom za ich morálnu podporu.

 

      

 

REGIONÁLNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA DYHCOVÝCH NÁSTROJOCH - SP. N. VES 2017

Dňa 4. apríla 2017 sa v priestoroch ZUŠ v Spišskej Novej Vsi konal 3. ročník Regionálnej súťaže v hre na dychových nástrojoch. Našu školu na tomto festivale hudby reprezentovali žiaci, ktorých môžeme zaradiť medzi najmladších a najtalentovanejších flautistov: Viktória (Viki) Lichváriková - z triedy Bc. Michaely Forgáčovej, DiS.art. a Denis Kicko - z triedy Mgr. Zuzany Barlogovej, DiS.art.
Obaja súťažili v hre na zobcovej flaute. Viki sa ako najmladšia súťažiaca v II. kategórii umiestnila v bronzovom pásme a Denis, ktorý súťažil v I. kategórii získal krásne strieborné pásmo.
Hudobné súťažné prehliadky dávajú príležitosť talentovaným deťom predstaviť sa svojou hrou na pódiu porote, rovesníkom a širokej verejnosti. Ukázať svoju šikovnosť a talent, veriť si a prekonávať trému. Spoznávajú nové prostredie a pódiá. Spoznávajú nové skladby a rovesníkov, získavajú skúsenosti. To ich posúva v ich napredovaní a umeleckom raste.
Obom deťom srdečne blahoželáme k umiestneniu a prajeme veľa chuti do nácvikov nových skladieb. Veríme, že ich táto prvá skúsenosť zo súťaže posunie ďalej a bude inšpirujúcou aj pre ďalších žiakov našej ZUŠ.

  

 

SPISH TALENT FEST 2017

V prvý aprílový víkend sa v kultúrnom dome v Smižanoch konala medzinárodná súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti Spish talent fest 2017. V sobotu 1. apríla sa predstavili účastníci v žánrových nomináciách tanec a divadlo. V nedeľu 2. apríla svoje umelecké výkony predviedli sólisti i súbory v žánrových nomináciách hudba a spev. V kategórii B2 komonrých súborov sa tejto súťaže zäčastnil aj súbor zobcových fláut Flautissimo zo ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, pod vedením Mgr. Zuzany Barlogovej, DiS.art. Flautissimo si vybojovalo druhé (strieborné) miesto a taktiež vystúpilo na večernom galaprograme spojenom s oceňovaním účastníkov.

Našim flautistkám srdečne blahoželáme a zároveň im prajeme veľa umeleckej energie do ďalšieho obdobia.

                  

 

6. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI, KOŠICE

Dňa 23. marca 2017 sa zúčastnili žiaci našej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 6. ročníka regionálnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri, ktorú organizovala ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Reprezentovali nás dva súťažné páry, ktoré súťažili v II. kategórii a v silnej konkurencii párov z celého Východoslovenského kraja bodovali a dosiahli vynikajúce umiestnenie: Tamara Leskovská (4.roč./1.časti) a Lucia Dragošeková (3.roč./1.časti) z klavírnej triedy p.uč. Jaroslavy Forgáčovej Dis.art., dievčatá sa umiestnili v krásnom zlatom pásme. Druhý súťažný pár tvorili: Matej Kovalčík (4.roč./1.časti) a Katarína Jankovičová (1.roč./2.časti) z klavírnej triedy Mgr. Jany Filipovej DiS.art. Aj tento pár bol úspešný a umiestnil sa v striebornom pásme.

Nedá mi nespomenúť, že títo žiaci, napriek svojmu mladému veku, už tretí rok úspešne reprezentujú našu školu na klavírnych súťažiach nielen v 4-ručnej, ale aj v sólovej hre. Obom párom srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a prajeme im veľa radosti z hudby a chuti do ďalšieho štúdia klavírnych skladieb.

J.Forgáčová DiS.art.

EUROMUSETTE - GOLDENTANGO V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Naša žiačka, Michaela Čurillová pod vedením Oľgy Horáčkovej, DiS.art. sa v dňoch 2.-3. júna 2016 zúčastnila tejto prestížnej súťaže, Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette - goldentango v Rajeckých Tepliciach.  Umiestnila sa v krásnom striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

 

AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V NOVEJ BANI

Dňa 4. mája 2016 sa konala akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani. Po prvýkrát sa tejto súťaže zúčastnila aj akordeonistka ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch pod vedením pani učiteľky Oľgy Horáčkovej, DiS. art., Michaela Čurillová, ktorá súťažila v sólovej hre na akordeóne a umiestnila sa na nádhernom prvom mieste vo svojej kategórii. Srdečne jej blahoželáme k úspechu 

 

ZEMPLÍN POP 2016

26.4.2016 sa 3 žiaci speváckeho oddelenie ZUŠ SV. JÁNA KRSTITEĽA v Spišských Vlachoch zúčastnili po prvý krát aj jednej z celoslovenských súťaží - ZEMPLÍN POP 2016. ZUŠ reprezentovala v kategórii A2 (9-11 r.) TIMEA VAVERČÁKOVÁ a vyspievala STRIEBORNÉ PÁSMO. V kategórii A4 (16-20 r.) si vyspievali v silnej konkurencii BRONZOVÉ PÁSMA LUCIA ŠVAČOVÁ a ALEXANDRA MÚDRA. Spevákov hodnotila porota v zložení: DÁŠA KOSTOVČÍKOVÁ a MATÚŠ PAVLÍK (s Peter Bič Project), PETER a PAVOL JAKAB (z kapely Nocadeň). K úspechu im srdečne blahoželáme. 

       

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Vo výtvarnej postupovej súťaži VÝTVARNÉ SPEKTRUM sme sa umiestnili na skvelých miestach. 3.miesto: Agnesa Kaľavská; 1.miesto: Nikola Kalická. Práca Natálie Rybárovej postupuje s ostatnými do Košíc. Blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI

Dňa 14. apríla 2016 sa zúčastnili 4 žiačky našej ZUŠ sv. J. Krstiteľa  Celoslovenskej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri, ktorá sa konala už po 16- krát v meste Trnava. Dva súťažné páry tvorili žiačky primárneho vzdelávania: Tamarka Leskovská (3.roč.) spolu s Katarínou Jankovičovou (4.roč.) a Lucia Dragošeková (2.roč.) spolu s Emkou Haburčákovou (2.roč.). Páry do súťaže pripravila ich vyučujúca Jaroslava Forgáčová, DiS.art. Dievčatá sa pod jej odborným umeleckým vedením venujú 4-ručnej hre druhý rok a už v šk. roku 2014/2015 sa po prvý krát predstavili na súťažnej prehliadke  mladých klaviristov Východoslovenského kraja v Košiciach, kde sa umiestnili v STRIEBORNOM a BRONZOVOM  PÁSME

Trnave oba páry súťažili v I. kategórii najmladších žiakov v silnej konkurencii 17 párov, ktoré hodnotila odborná porota pozostávajúca z uznávaných pedagógov bratislavského konzervatória a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Súťažný program oboch párov tvorili tri skladby dvoch štýlových období, pričom samotné vystúpenie každého páru bolo v trvaní 5 minút. Ako jedny z najmladších klaviristiek zaujali svojim vystúpením porotu aj všetkých prítomných hostí a ich výkony boli odmenené pochvalným potleskom. V hodnotení získali oba páry umiestnenie v BRONZOVOM  PÁSME. Účasť našich najmladších klaviristiek a získanie ocenenia v prestížnej súťaži je výsledkom ich pevnej vôle, trpezlivosti a vytrvalosti. Obom párom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a prajeme im do budúcna, aby im nadšenie a láska k hudbe vždy prinášala len radosť  a potešenie.

 

XIV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKORDEONISTOV EUROMUSETTE & GOLDENTANGO 2015

Dňa 4. a 5.6.2015 sa uskutočnil XIV. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach. Zúčastnil sa ho žiak Filip Fabry v nultej C kategórii, v ktorej získal bronzové pásmo.

 

5. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝCH KLAVÍRISTOV - KOŠICE

Tamarka Leskovská, Matej Kovalčík, Lucka Dragošeková a Emka Haburčáková reprezentovali našu ZUŠ na 5. ročníku súťažnej prehliadky mladých klaviristov Východoslovenského kraja v 4-ručnej hre, ktorá sa konala 6.mája 2015 v Košiciach. V silnej konkurencii súťažiacich v I. kategórii získali naše páry ako zároveň najmladší súťažiaci umiestnenie v STRIEBORNOM a BRONDZOVOM PÁSME s veľkým uznaním a pochvalou poroty. 

 

HRA NA SÓLOVÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH - SPIŠSKÁ NOVÁ VES

V utorok 21.apríla 2015 sa konal v Spišskej Novej Vsi 2.ročník súťažnej prehliadky v hre na sólové dychové nástroje, určený žiakom Košického a Prešovského kraja. Silvia Ďugasová, žiačka 3.ročníka II.stupňa z triedy Bc. Michaely Forgáčovej DiS.art.- hra na piečnej flaute (súťažila v najstaršej IV. kategórii), získala umiestnenie v STRIEBORNOM PÁSME.
Klaudia Lešková, žiačka 4.ročníka 1.časti I.stupňa (absolventka primárneho vzdelávania) z triedy Mgr.Zuzany Barlogovej DiS.art. – hra na priečnej flaute (súťažila v najmladšej I.kategórii), získala ČESTNÉ UZNANIE. 
Obom žiačkam blahoželáme k umiestneniu.

 

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2015

Dňa 26. a 27.3.2015 sa uskutočnila celoslovenská gitarová súťaž v Bojniciach, kde súťažili dve žiačky z triedy Beáty Holubčíkovej. Nina Farkašovská získala strieborné pásmo v nultej kategórií a Annamária Birošová vo veľmi silnej konkurencií získala čestné uznanie.

 

Blahoželáme

Srdečne blahoželáme naším malým klavíristom TAMARKE LESKOVSKEJ z triedy p.uč.Jaroslavy Forgáčovej a MATEJOVI KOVALČÍKOVI z triedy p.uč. Jany Filipovej. Títo žiaci reprezentovali našu ZUŠ na 8.ročníku súťažnej prehliadky mladých klavíristovVýchodoslovenského kraja, ktorá sa konala 15.apríla 2014 v Spišskej Novej Vsi. V silnej konkurencii 42 súťažiacich v I. kategórii získali obaja naši žiaci ako zároveň najmladší súťažiaci umiestnenie v ZLATOM PÁSME s veľkým uznaním a pochvalou poroty. Blahoželáme taktiež SOFII FILIPOVEJ z triedy p.uč. J.Filipovej, ktorá sa umiestnila v BRONDZOVOM PÁSME. V Spišskej Novej Vsi spolu súťažilo 98 najlepších klavíristov Východoslovenského kraja vo veku 8-18 rokov v štyroch vekových kategóriách. Prajeme im veľa chuti do cvičenia a vytrvalosti v ďalšom štúdiu. Veríme, že si v ich podaní budeme mať možnosť vypočuť ešte veľmi veľa nádherných skladieb. 

                                                 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551

Fotogaléria