REGIONÁLNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA DYHCOVÝCH NÁSTROJOCH - SP. N. VES 2017

Dňa 4. apríla 2017 sa v priestoroch ZUŠ v Spišskej Novej Vsi konal 3. ročník Regionálnej súťaže v hre na dychových nástrojoch. Našu školu na tomto festivale hudby reprezentovali žiaci, ktorých môžeme zaradiť medzi najmladších a najtalentovanejších flautistov: Viktória (Viki) Lichváriková - z triedy Bc. Michaely Forgáčovej, DiS.art. a Denis Kicko - z triedy Mgr. Zuzany Barlogovej, DiS.art.
Obaja súťažili v hre na zobcovej flaute. Viki sa ako najmladšia súťažiaca v II. kategórii umiestnila v bronzovom pásme a Denis, ktorý súťažil v I. kategórii získal krásne strieborné pásmo.
Hudobné súťažné prehliadky dávajú príležitosť talentovaným deťom predstaviť sa svojou hrou na pódiu porote, rovesníkom a širokej verejnosti. Ukázať svoju šikovnosť a talent, veriť si a prekonávať trému. Spoznávajú nové prostredie a pódiá. Spoznávajú nové skladby a rovesníkov, získavajú skúsenosti. To ich posúva v ich napredovaní a umeleckom raste.
Obom deťom srdečne blahoželáme k umiestneniu a prajeme veľa chuti do nácvikov nových skladieb. Veríme, že ich táto prvá skúsenosť zo súťaže posunie ďalej a bude inšpirujúcou aj pre ďalších žiakov našej ZUŠ.

SPISH TALENT FEST 2017

V prvý aprílový víkend sa v kultúrnom dome v Smižanoch konala medzinárodná súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti Spish talent fest 2017. V sobotu 1. apríla sa predstavili účastníci v žánrových nomináciách tanec a divadlo. V nedeľu 2. apríla svoje umelecké výkony predviedli sólisti i súbory v žánrových nomináciách hudba a spev. V kategórii B2 komonrých súborov sa tejto súťaže zäčastnil aj súbor zobcových fláut Flautissimo zo ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, pod vedením Mgr. Zuzany Barlogovej, DiS.art. Flautissimo si vybojovalo druhé (strieborné) miesto a taktiež vystúpilo na večernom galaprograme spojenom s oceňovaním účastníkov.

Našim flautistkám srdečne blahoželáme a zároveň im prajeme veľa umeleckej energie do ďalšieho obdobia.

 

6. ROČNÍK REGIONÁLNEJ PREHLIADKY V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI, KOŠICE

Dňa 23. marca 2017 sa zúčastnili žiaci našej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa 6. ročníka regionálnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri, ktorú organizovala ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. Reprezentovali nás dva súťažné páry, ktoré súťažili v II. kategórii a v silnej konkurencii párov z celého Východoslovenského kraja bodovali a dosiahli vynikajúce umiestnenie: Tamara Leskovská (4.roč./1.časti) a Lucia Dragošeková (3.roč./1.časti) z klavírnej triedy p.uč. Jaroslavy Forgáčovej Dis.art., dievčatá sa umiestnili v krásnom zlatom pásme. Druhý súťažný pár tvorili: Matej Kovalčík (4.roč./1.časti) a Katarína Jankovičová (1.roč./2.časti) z klavírnej triedy Mgr. Jany Filipovej DiS.art. Aj tento pár bol úspešný a umiestnil sa v striebornom pásme.

Nedá mi nespomenúť, že títo žiaci, napriek svojmu mladému veku, už tretí rok úspešne reprezentujú našu školu na klavírnych súťažiach nielen v 4-ručnej, ale aj v sólovej hre. Obom párom srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a prajeme im veľa radosti z hudby a chuti do ďalšieho štúdia klavírnych skladieb.

J.Forgáčová DiS.art.

EUROMUSETTE - GOLDENTANGO V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Naša žiačka, Michaela Čurillová pod vedením Oľgy Horáčkovej, DiS.art. sa v dňoch 2.-3. júna 2016 zúčastnila tejto prestížnej súťaže, Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette - goldentango v Rajeckých Tepliciach.  Umiestnila sa v krásnom striebornom pásme. Srdečne blahoželáme.

 

AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V NOVEJ BANI

Dňa 4. mája 2016 sa konala akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani. Po prvýkrát sa tejto súťaže zúčastnila aj akordeonistka ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch pod vedením pani učiteľky Oľgy Horáčkovej, DiS. art., Michaela Čurillová, ktorá súťažila v sólovej hre na akordeóne a umiestnila sa na nádhernom prvom mieste vo svojej kategórii. Srdečne jej blahoželáme k úspechu 

 

ZEMPLÍN POP 2016

26.4.2016 sa 3 žiaci speváckeho oddelenie ZUŠ SV. JÁNA KRSTITEĽA v Spišských Vlachoch zúčastnili po prvý krát aj jednej z celoslovenských súťaží - ZEMPLÍN POP 2016. ZUŠ reprezentovala v kategórii A2 (9-11 r.) TIMEA VAVERČÁKOVÁ a vyspievala STRIEBORNÉ PÁSMO. V kategórii A4 (16-20 r.) si vyspievali v silnej konkurencii BRONZOVÉ PÁSMA LUCIA ŠVAČOVÁ a ALEXANDRA MÚDRA. Spevákov hodnotila porota v zložení: DÁŠA KOSTOVČÍKOVÁ a MATÚŠ PAVLÍK (s Peter Bič Project), PETER a PAVOL JAKAB (z kapely Nocadeň). K úspechu im srdečne blahoželáme. 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Vo výtvarnej postupovej súťaži VÝTVARNÉ SPEKTRUM sme sa umiestnili na skvelých miestach. 3.miesto: Agnesa Kaľavská; 1.miesto: Nikola Kalická. Práca Natálie Rybárovej postupuje s ostatnými do Košíc. Blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI

Dňa 14. apríla 2016 sa zúčastnili 4 žiačky našej ZUŠ sv. J. Krstiteľa  Celoslovenskej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri, ktorá sa konala už po 16- krát v meste Trnava. Dva súťažné páry tvorili žiačky primárneho vzdelávania: Tamarka Leskovská (3.roč.) spolu s Katarínou Jankovičovou (4.roč.) a Lucia Dragošeková (2.roč.) spolu s Emkou Haburčákovou (2.roč.). Páry do súťaže pripravila ich vyučujúca Jaroslava Forgáčová, DiS.art. Dievčatá sa pod jej odborným umeleckým vedením venujú 4-ručnej hre druhý rok a už v šk. roku 2014/2015 sa po prvý krát predstavili na súťažnej prehliadke  mladých klaviristov Východoslovenského kraja v Košiciach, kde sa umiestnili v STRIEBORNOM a BRONZOVOM  PÁSME

Trnave oba páry súťažili v I. kategórii najmladších žiakov v silnej konkurencii 17 párov, ktoré hodnotila odborná porota pozostávajúca z uznávaných pedagógov bratislavského konzervatória a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Súťažný program oboch párov tvorili tri skladby dvoch štýlových období, pričom samotné vystúpenie každého páru bolo v trvaní 5 minút. Ako jedny z najmladších klaviristiek zaujali svojim vystúpením porotu aj všetkých prítomných hostí a ich výkony boli odmenené pochvalným potleskom. V hodnotení získali oba páry umiestnenie v BRONZOVOM  PÁSME. Účasť našich najmladších klaviristiek a získanie ocenenia v prestížnej súťaži je výsledkom ich pevnej vôle, trpezlivosti a vytrvalosti. Obom párom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a prajeme im do budúcna, aby im nadšenie a láska k hudbe vždy prinášala len radosť  a potešenie.

 

XIV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKORDEONISTOV EUROMUSETTE & GOLDENTANGO 2015

Dňa 4. a 5.6.2015 sa uskutočnil XIV. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach. Zúčastnil sa ho žiak Filip Fabry v nultej C kategórii, v ktorej získal bronzové pásmo.

 

5. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝCH KLAVÍRISTOV - KOŠICE

Tamarka Leskovská, Matej Kovalčík, Lucka Dragošeková a Emka Haburčáková reprezentovali našu ZUŠ na 5. ročníku súťažnej prehliadky mladých klaviristov Východoslovenského kraja v 4-ručnej hre, ktorá sa konala 6.mája 2015 v Košiciach. V silnej konkurencii súťažiacich v I. kategórii získali naše páry ako zároveň najmladší súťažiaci umiestnenie v STRIEBORNOM a BRONDZOVOM PÁSME s veľkým uznaním a pochvalou poroty. 

 

HRA NA SÓLOVÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH - SPIŠSKÁ NOVÁ VES

V utorok 21.apríla 2015 sa konal v Spišskej Novej Vsi 2.ročník súťažnej prehliadky v hre na sólové dychové nástroje, určený žiakom Košického a Prešovského kraja. Silvia Ďugasová, žiačka 3.ročníka II.stupňa z triedy Bc. Michaely Forgáčovej DiS.art.- hra na piečnej flaute (súťažila v najstaršej IV. kategórii), získala umiestnenie v STRIEBORNOM PÁSME.
Klaudia Lešková, žiačka 4.ročníka 1.časti I.stupňa (absolventka primárneho vzdelávania) z triedy Mgr.Zuzany Barlogovej DiS.art. – hra na priečnej flaute (súťažila v najmladšej I.kategórii), získala ČESTNÉ UZNANIE. 
Obom žiačkam blahoželáme k umiestneniu.

 

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ BOJNICE 2015

Dňa 26. a 27.3.2015 sa uskutočnila celoslovenská gitarová súťaž v Bojniciach, kde súťažili dve žiačky z triedy Beáty Holubčíkovej. Nina Farkašovská získala strieborné pásmo v nultej kategórií a Annamária Birošová vo veľmi silnej konkurencií získala čestné uznanie.

 

Blahoželáme

Srdečne blahoželáme naším malým klavíristom TAMARKE LESKOVSKEJ z triedy p.uč.Jaroslavy Forgáčovej a MATEJOVI KOVALČÍKOVI z triedy p.uč. Jany Filipovej. Títo žiaci reprezentovali našu ZUŠ na 8.ročníku súťažnej prehliadky mladých klavíristovVýchodoslovenského kraja, ktorá sa konala 15.apríla 2014 v Spišskej Novej Vsi. V silnej konkurencii 42 súťažiacich v I. kategórii získali obaja naši žiaci ako zároveň najmladší súťažiaci umiestnenie v ZLATOM PÁSME s veľkým uznaním a pochvalou poroty. Blahoželáme taktiež SOFII FILIPOVEJ z triedy p.uč. J.Filipovej, ktorá sa umiestnila v BRONDZOVOM PÁSME. V Spišskej Novej Vsi spolu súťažilo 98 najlepších klavíristov Východoslovenského kraja vo veku 8-18 rokov v štyroch vekových kategóriách. Prajeme im veľa chuti do cvičenia a vytrvalosti v ďalšom štúdiu. Veríme, že si v ich podaní budeme mať možnosť vypočuť ešte veľmi veľa nádherných skladieb. 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551

Fotogaléria