Bc. Jaroslava Forgáčová, DiS.art - hra na klavíri

- je absolventkou hry na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach. Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1984, kedy začala vyučovať hru na klavíri v ZUŠ v Poprade, kde pôsobila do roku 1993. Zároveň účinkovala ako cimbalistka vo folklórnom súbore Vagonár v Poprade a Jánošík vo Svite. V Spišských Vlachoch vyučuje hru na klavíri a cimbale od roku 1993. V roku 1993 založila detský spevácky zbor VLAŠANČEK, ktorý počas svojej 17-ročnej pôsobnosti získal viacero významným ocenení v rámci celoslovenských zborových podujatí. V rokoch 2001 - 2012 zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa ZUŠ sv. J. Krstiteľa. V súčasnosti študuje hudobné umenie na PF KU v Ružomberku. Počas svojej pedagogickej praxe vychovala mnoho mladých talentov, z ktorých sa viacerí venujú umeleckej, či hudobno-pedagogickej činnosti, napr.: Peter Kellner, Jana Filipová, Lucia Šimonovová - Horváthová, Aneta Dolná – Chovancová, Mária Sagulová – Uhrinová, Alexandra Mlynarčíková a ďalší. Za svoju pedagogickú činnosť, vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta bola dvakrát ocenená primátorom mesta Spišské Vlachy.

 


Mgr. Marta Fukasová - sr. Chantal - hra na klavíri

- pochádza z Čimhovej na Orave. Hre na klavíri sa venuje od štyroch rokov. Na ZUŠ v Trstenej absolvovala prvý aj druhý cyklus štúdia v hre na klavíri v triede Adriany Vessovej. Počas neho viackrát úspešne reprezentovala školu na rôznych klavírnych súťažiach. V roku 2005 ukončila štúdium pre dospelých v hre na organe v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi v triede Kataríny Bőttcherovej, DiS.art. Štúdiu hudobného umenia sa ďalej venovala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Klavírnym pedagógom jej bola PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD., hru na organe študovala pod vedením doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzany Zahradníkovej, PhD. a hru na husliach ju vyučoval doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. V rokoch 2014-2016 si rozšírila kvalifikáciu o oblasť cirkevnej hudby na PF KU v Ružomberku. V ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch vyučuje hru na klavíri a organe od roku 2011.

 

 

Bc. Beáta Holubčíková, DiS.art - hra na akordeóne

- študovala hru na gitare a akordeóne na konzervatóriu v Prahe. Neskôr si doplnila štúdiá z hry na gitare o absolutórium na konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na PF KU v Ružomberku. Pedagógom hry na gitare a akordeóne v Spišských Vlachoch je od roku 2010.

 

Bc. Oľga Horáčková, DiS.art - hra na akordeóne 

- študovala hru na akordeóne na konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pokračuje v štúdiu hudobného umenia na PF KU v Ružomberku. Za svoju pedagogickú činnosť a úspechy v oblasti akordeónovej hry bola dvakrát ocenená obcou Smižany, kde tiež pedagogicky pôsobí. V ZUŠ sv. Jána Krstiteľa pôsobí ako externý pedagóg hry na akordeóne od roku 2013.

 

Mgr. Lucia Balogová - hra na klavíri

 

Bc. Štefan Cina - hra na akordeóne

 

Bc. Dominika Jánošíková - hra na klavíri

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551

Fotogaléria